INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH / INŻYNIER BUDOWY

INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH / INŻYNIER BUDOWY

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika lub pokrewnym – studenci w trakcie studiów mile widziani
 • prawo jazdy kategorii B
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz środowiska CAD
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dobra organizacja pracy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • analiza dokumentacji technicznej i przedmiarów
 • przygotowywanie ofert oraz sporządzanie zamówień materiałów
 • współpraca z kierownikami robót realizującymi inwestycje
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • sporządzanie protokołów z pomiarów elektrycznych.

CO OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w młodym i przyjaznym zespole
 • możliwość szkoleń i rozwoju
 • możliwość uzyskania niezbędnej praktyki celem uzyskania uprawnień budowlanych.

Jeśli interesuje Cię nasza oferta aplikuj tutaj lub prześlij na adres: biuro@ramelbud.pl

Kontakt telefoniczny w sprawie rekrutacji: +48 728 360 965.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. W odpowiedzi na otrzymaną aplikację prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach: 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „RAMELBUED” Andrzej Młynarczyk, Rajsko 16, 32-822 Strzelce Wielkie  – Pracodawcę.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej pomiędzy Panem/Panią,
  a Administratorem umowy, stosownych przepisów prawa oraz prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia Pana/Pani u Pracodawcy.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Dodatkowo, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia/realizacji umowy.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom informatycznym – operatorom systemów informatycznych, firmom kurierskim/przewozowym w związku z dostarczaniem towarów oraz dokumentów, organom celno-skarbowym w związku z realizacja obowiązków wynikających
  z przepisów prawa, jednostkom audytującym.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
 9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 11. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną usunięte.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „RAMELBUD” Andrzej Młynarczyk z siedzibą Rajsko 16, 32-822 Strzelce Wielkie.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu w którym zostały nam udostępnione dane.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie na czas, niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane zostały nam przekazane.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a wynika z obowiązków ustawowych i umownych

SIEDZIBA GŁÓWNA