Żuraw LTM 10.50v3.2​

  • Wysięgnik teleskopowy długość 38 m, wysięgnik kratowy długość 1.4, 9.2 i 16 m
  • Maksymalny udźwig żurawia to 50 ton