Branża elektryczna

Oferujemy usługi w zakresie:

Montażu i remontów instalacji elektrycznych NN i SN

 • instalacje elektryczne dla różnego typu kompleksów przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej,
 • instalacje elektroenergetyczne NN i SN w tym linie kablowe i stacje transformatorowo-rozdzielcze,
 • instalacje automatyki w tym światłowodowe, sterownicze oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • instalacje oświetlenia hal przemysłowych i ulicznego,
 • produkcja i montaż szaf rozdzielczych NN, szaf przemienników, sterowniczych i AKPiA,
 • serwis instalacji elektrycznej i urządzeń w istniejących obiektach,
 • remonty kapitalne i modernizacja ciągów technologicznych wraz z uruchomieniem,

Pomiarów elektrotechnicznych

 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli i przewodów,
 • próby pomontażowe oraz prace regulacyjno-rozruchowe,
 • próby napięciowe kabli średniego napięcia,
 • wymagane pomiary dla kabli światłowodowych,
 • lokalizacja uszkodzeń kabli SN i światłowodowych,

Wykaz urządzeń:

1)      Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-8C

2)      Reflektometr GRANDWAY FHO3000-D26

3)      Miernik mocy optycznej TM103N + Źródło światła SM     1310/1550nm TM102N-SM

4)      Zadajnik kalibracyjny PROVA-INMEL 123

5)      Miernik parametrów instalacji MPI-510

6)      Miernik parametrów instalacji MPI-511

7)      Miernik impedancji pętli zwarcia MZC-310S

8)      Cęgowy miernik napięcia CMP-1000

9)      Luksomierz DE-3350

10)   Luksomierz LXP – 10B

11)   Tester bezpieczeństwa maszyn Beta Mi3304

12)   Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji MMR-650

13)   Miernik rezystancji izolacji MIC-2510

14)   Miernik impedancji pętli zwarcia MZC-310S

15)   Aparat do badania kabli ABK 55A

16)   Miernik parametrów instalacji MPI-505

17)   Multimetr cyfrowy CMM-40

18)   Multimetr cyfrowy CMM-10

19)   Wskaźnik napięcia i kolejności faz P-2

20)   Miernik rezystancji izolacji Axio AX-T2400

21)   Urządzenie do pomiaru kabli SN VLF Sinus 34 kV

22)   Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 435-II

23)   Tester wyłączników, miernik jednoczesności ACTAS BTT

24)   Tester wyłączników i przekaźników MS2A

25)   Miernik małych rezystancji DLRO10HD

26)   Lokalizator kabli RD2000

27)   System do pewnej identyfikacji kabli energetycznych CI

28)   Miernik rezystancji izolacji MIC-5000 a