Wybrane realizacje w ostatnich latach działalności firmy

P.B.M. RAMELBUD
Budowa hali produkcyjnej Ramelbud (inwestycja własna)
Grupa Kęty w Kętach
Przeglądy suwnic
I - XII 2022 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Roboty ślusarskie, spawalnicze
I - XII 2022 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKÓW
Prace sukcesywne elektryczne
I - XII 2022 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKÓW
Przeglądy konserwatorskie
I - XII 2022 r.
REMY Sp. z o. o.
Wymiana kabli energetycznych zasilających Rozdz. 6 kV w Głogowie
od XI 2022 r.
ELEKTROKONTEL Sp. z o. o.
Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w AMP Dąbrowa Górnicza
V - X 2022 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Wykonanie prac elektrycznych w nowej Hali w Grupie Kęty - Instalacja Quenchingu
VII - XI 2022 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Wykonanie prac elektrycznych w nowej hali magaz i homogenizacji wylewek - budynek
VII - XII 2022 r.
ANNA-BUD Sp. z o. o.
Wymiana pieca elektrołukowego w COGNOR w Gliwicach
II - XI 2022 r.
Ingeteam a. s
Modernizacja celki P-43 wraz z zasialniem transformatora
IV - XI 2022 r.
AMDS
Zabudowa rozdzielnicy nn w stacji P-47g oraz zasilanie szafy technologicznej linii FIMI
IV - VIII 2022 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Modernizacja maszyny Quadroplex w TC Dębica na zlecenie Rockwell Automation
IV - XII 2022 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/Kraków
Prace związane z modernizacja Wytrawialni AMP Oddział w Krakowie
VII - XII 2022 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/Kraków
Remot zasilania trolei w nawie GH
VIII - XII 2022 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/Kraków
Remot zasilania trolei w nawie JŻ
VIII - XII 2022 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Modernizacja podstacji P-3 w Kopalni Wapienia w Czatkowicach
XI - XII 2021 r.
BEGHELLI
Wykonanie usługi wymiany oświetlenia podstawowego w Hali ZT w obiekcie Grupa Kęty
VII - XII 2021 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKOW
Remont podtorza trolei obiekt 1830a nawa A-B w AMP O/Kraków
I - IX 2021 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKOW
Prace sukcesywne energetyczne.
I - XII 2021 r.
MROZEK Polska S
Likwidacja Spiekalni w AMP O/Kraków
III - X 2021 r.
ANNA-BUD Sp. z o.o.
Wymiana piecaelektrołukowego w COGNOR w Gliwicach
II - XII 2021 r.
AMP O/Kraków
Rozdział zasilania urządzeń z magistrali BUSBAR
III - XII 2021 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKOW
Przeglądy konserwatorskie oraz serwis urządzeń dźwignicowych
VI - XII 2020 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKOW
Remont podtorza trolei obiekt 1830a nawa A-B w AMP O/Kraków
I - X 2020 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKOW
Remonty bieżące
I - XII 2020 r.
REMY Sp. z o.o.
Roboty mechaniczno konstrukcyjne
VI - IX 2020 r.
Mrózek a.s.
Spiekalnia- roboty elektromontażowe na AMP O/Kraków
VI - XII 2020 r.
Gold Drop Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji elektrycznych, telefechnicznych w nowej Hali.
V - XII 2020 r.
KOMOBEX- PLUS
Wykonanie modernizacji suwnicy nr 807 w A.M.P. O/Kraków
VIII - IX 2020 r.
WAPPS Sp z o.o.
Usunięcie awarii zasilania podstacji 6kV do linii SLITTER na terenie AMDS oddział Kraków.
VII 2020 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Wykonanie montaży elektrycznych dla modernizacji Walcowni walców w AMP Sosnowiec.
VII 2019 r. - XI 2020 r.
PRIMETALS Technologies Poland Sp. z o.o.
Modernizacja linii walcowniczej AMP Sosnowiec II etap
01.10.2019 - 30.11.2019
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Prace ślusarskie, spawalnicze i tokarskie
I - XII 2019 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Zasilanie trolei T6 w AMP O/Kraków
VI 2019 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/KRAKOW
Przeglądy konserwatorskie oraz serwis urządzeń dźwignicowych
VI - XII 2019 r.
ELEKTROKONTEL SP. Z O.O.
Prace mechaniczne i elektromontażowe - Spalarnia w Krakowie.
VI 2019 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Prace elektromontażowe w W&T Caleneder - Dębica
V 2019 r. - II 2020 r.
TAMEH POLSKA SP. Z O.O.
Remont silników.
VI - IX 2019 r.
ANNA-BUD SP. Z O.O.
Wykonanie instalacji elektrycznych w HDGL3
XI 2019 r. - VI 2020 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/Dąbrowa Górnicza
Montaż kabli na nosnicy.
VI - IX 2019 r.
ARCELORMITTAL S.A. O/SOSNOWIEC
Modernizacja P2c
VI - XI 2019 r.
HPR ZRM Sp z o.o.
Wykonanie prac elektrycznych na stanowisku dozowania w piecowni IV Huty Łaziska
VII 2019 r.
ANNA-BUD Sp z o.o.
Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie elektrycznym dla zadania "Wykonanie Magazynu Farb i Lakierów dla Sekcji Powlekania Organicznego w Zakładzie Walcownia Zimna AMP Kraków. Wykonanie zasilania oraz instalacji elektrycznych w budynku Magazynu Lakieru Linii LPO"
VI - XI 2019 r.
TAMEH Polska Sp z o.o.
Remont silników i wentylatorów,oświetlenia i sterowania centralnej wentylatorowni dla RPW w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Kraków
VII - X 2019 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Wykonanie robót mechanicznych AMP Sosnowiec
IX 2019 r.
AG SYSTEM - Kraków
Oświetlenie drogi – S.A.G. Szczurowa
IX 2018 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Wykonanie instalacji elektrycznych - Linia Anodowni prasy 36MN w Kętach
IX 2018 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Przeglądy serwisowe suwnic w AMP O/Kraków
XII 2018 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Prace spawalnicze i tokarskie
XII 2018 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Prace elektryczne przy rozbudowie hali 35MN o prasę 28MN – I etap w Kętach
IX 2018 r.
Beata Wójtowicz ELEKTROKONTEL
Wykonanie zasilania linii powlekania organicznego w W. Z. AMP O/Kraków
VIII 2018 r.
MARHAN Sp z o.o.
Modernizacja prasy 35MN W Kętach.
XII 2018 r.

SIEDZIBA GŁÓWNA