Firma

O nas

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe RAMELBUD jest firmą prywatną z zaangażowaniem 100% kapitału polskiego. Firma powstała w 2004 roku i może się pochwalić realizacją znaczących inwestycji.
Od początku działalności dbamy o dobro klienta, oraz naszą wizytówkę, co przyczynia się do stałego rozwoju firmy, przez co rośnie również zatrudnienie, które w chwili obecnej wynosi ok. 50 osób. Dobra atmosfera współpracy oraz współudział całej załogi w procesie doskonalenia firmy stanowi jeden z czynników, który w sposób bezpośredni przekłada się na stale rosnący poziom satysfakcji Klientów, a w konsekwencji – na rynkowy sukces firmy. Główne założenia naszej działalności to rzetelność realizacji zleceń, elastyczność wobec zmieniających się wymagań Inwestora, a także profesjonalizm i odpowiedzialność w pełnym zakresie świadczenia usług. Naszym Klientom zapewniamy kompetentne doradztwo przez kadrę inżynieryjno-techniczną. Za główne cele postawiliśmy sobie pełną satysfakcję Inwestora, wysoką jakość świadczonych usług, zaoferowanie najlepszej relacji Jakość/Cena oraz terminowe wykonywanie powierzonych zleceń.

RAMELBUD zajmuje się głównie wykonawstwem robót elektroenergetycznych, a także prefabrykacją szaf rozdzielczych NN i sterowniczych. Działalność nasza jest oparta na usługach montażowych, konserwacyjno-remontowych i serwisowych: instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów zabezpieczeń technicznych i urządzeń transportu bliskiego. Świadczone usługi wymagają, aby nasz personel posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia i doświadczenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do profesjonalnej obsługi kontraktów.
Nasi pracownicy są mobilni poprzez wyposażenie w samochody służbowe. Firma posiada zaplecze magazynowe, techniczne, transportowe oraz szeroki zasób elektronarzędzi. Gwarantujemy terminowe i solidne wykonanie zleconych robót udzielając na nie, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.